SAM software audit ondersteuning

In de afgelopen jaren is er een toename waar te nemen van het aantal software audits. Organisaties weten echter in veel gevallen niet wat hun rechten en plichten hierin zijn. Bovendien hebben bedrijven vaak niet genoeg inzicht in de status en het compliancy level van de leverancier die de audit aanvraagt. Dit zorgt ervoor dat een organisatie niet sterk staat, terwijl leveranciers vaak worden gedreven door eigenbelang. SAM Nederland biedt organisaties daarom hulp op maat

Een audit wordt vaak uitgevoerd door personen die zelf niet bij de uitvoering zijn betrokken of daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Er bestaat dan ook een onderscheid tussen interne audits – door de eigen organisatie – en externe audits – door een andere organisatie. In beide gevallen is echter het opstellen van regels belangrijk. Door regelgeving binnen een audittraject wordt onder andere voorkomen dat communicatiestromen elkaar kruisen. Dit beschermt een bedrijf en zijn medewerkers. Om een audit op een juiste manier te benaderen en af te wikkelen is het bovendien belangrijk om de urgentie te bepalen op basis van het verzoek van de leverancier. De urgentie vertelt ons hoe snel stappen binnen het auditdraaiboek doorlopen moeten worden.

Door adequaat te handelen in ad hoc situaties geeft SAM Nederland uw organisatie snel de teugels weer in handen. In eerste instantie wordt er afhankelijk van de precieze vraag van de leverancier een plan opgesteld. Mocht dit nodig zijn, ondersteunt SAM Nederland de organisatie binnen het gehele traject tot aan de onderhandelingen. Wij staan u volledig onafhankelijk bij om uw positie ten aanzien van de betreffende leverancier te versterken. Doordat wij de benodigde kennis in huis hebben, weten we waar we over praten.

Uiteraard hoeft een audit niet het startpunt te zijn. Mocht u vraagtekens hebben bij uw compliancy status met betrekking tot een bepaalde leverancier, dan helpen onze consultants u graag om deze status te bepalen. Met behulp van onze drie-fasen-methodiek kijken wij welke processen een organisatie al heeft ingericht om het hoofd te bieden aan software audits die ad hoc of regulier worden gedaan door de leveranciers. Wij onderzoeken welke verbeteringen nodig zijn en hoe u ervoor kunt zorgen dat iedere stakeholder binnen de organisatie weet wat er gedurende dit traject van hem wordt verwacht. Ook gaan wij na welke afspraken vooraf met de leveranciers kunnen worden gemaakt als onderdeel van de commerciële trajecten.

Terug naar diensten