SAM Maturity Scan

Krijg inzicht in het SAM maturity level waarop uw organisatie zich bevindt en bepaal uw toekomstvisie. De SAM Maturity Scan maakt u duidelijk welke stappen nodig zijn om het gewenste SAM maturity level te bereiken.

SAM Nederland spreekt voor deze scan met meerdere stakeholders binnen de organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Wij onderzoeken welke kennis, technieken, processen en procedures op het gebied van SAM zijn ontwikkeld en waar deze kunnen worden geoptimaliseerd. Ook de toekomstvisie bespreken wij met de stakeholders.

Waar verwachten zij dat de organisatie naar toe groeit en hoe moet het softwarebeleid en de IT-infrastructuur hierop worden aangepast? Tevens bepalen wij welke softwareleveranciers een strategische of tactische rol spelen en bespreken wij de verwachtingen ten aanzien van het SAM-proces.

De SAM Maturity Scan levert u een helder beeld van de huidige staat van uw SAM maturity level en de risico’s waarmee u rekening moet houden. In een duidelijk rapportage staat bovendien beschreven op welke manier u naar het gewenste SAM maturity level toe kunt groeien. Uiteraard kan SAM Nederland ook hulp bieden bij de verwezenlijking hiervan.

Terug naar diensten