Vendor compliancy report

Voordat u contractonderhandelingen ingaat met een leverancier wilt u meer inzicht krijgen in de compliancy status van deze vendor om uw onderhandelingspositie te versterken. Of u wilt dit helder hebben omdat uw softwareleverancier hier zelf om vraagt. SAM Nederland helpt u bij het opstellen van een vendor compliancy report.

Hierin worden onder andere entitlements, deployment en gebruik vergeleken. Uit deze data worden de benodigde gegevens gedestilleerd om daarmee een goed beeld te creeeren van uw huidige compliancy status. Naar aanleiding van onze bevindingen doen wij u aanbevelingen over hoe u uw licentiepositie kunt versterken. Uiteraard op basis van uw initiële vraag.

Terug naar diensten