Hulp op maat!

SAMEN Sterker!

Op 13 september a.s. organiseert SAM Nederland een kennissessie voor overheidsorganisaties over de voordelen van Software Asset Management (SAM) en welke invloed het samenwerken van gelijke organisaties kan hebben. Gedurende deze sessie zullen verschillende gastsprekers vanuit de overheid ervaringen en inzichten met betrekking tot SAM en de voordelen van samenwerking hierin delen.

In deze sessie gaan we in op de uitdagingen die overheidsinstanties ervaren ten aanzien van SAM. We willen samen met de betreffende gastsprekers inzichten geven in de aspecten van het succesvol implementeren van SAM binnen organisaties, de voorwaarden hiervan en zeker ook de valkuilen belichten.

Ook willen wij de krachten van SAMEN Sterker benadrukken binnen Software Asset Management. Waar provincies, waterschappen, gemeenten of andere overheidsorganisaties de krachten kunnen bundelen om met elkaar kennis en ervaring te delen, waar dit nog niet altijd optimaal wordt ingezet op dit gebied.

We haken hiermee ook in op vooronderzoeken en de optimalisatieslagen welke worden bewerkstelligd binnen het programma ‘Digitale agenda 2020’ met ‘Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)’. En de uitdaging voor de overheid vanuit de minister om IT-kosten, met daarin een substantieel software component, transparant te maken.

SAM Nederland ziet dat de overheid op dat gebied nog een aantal grote slagen kan maken om verder te optimaliseren. Wij nemen hierin graag het initiatief door in eerste instantie een kennisdelingssessie te organiseren.

Benieuwd naar onze sprekers? Bekijk ze hier.

 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze kennissessie op 13 september kosteloos bij te wonen. Mocht u meer willen weten over de inhoud van de dag of over het initiatief SAMEN Sterker, neem dan gerust contact met ons op via events@samnederland.nl.

U kunt zich ook direct aanmelden via onze website.

Graag zien wij uit naar een bijeenkomst waarbij krachten worden gebundeld en ideeën worden gedeeld en opgedaan.