Fase 3 Continuïteit - consolidatie

In de laatste fase begeleiden wij de organisatie naar het gewenste SAM maturity level en bekijken wij samen met u hoe uw organisatie continu het gewenste SAM-niveau kan handhaven. Hiervoor onderzoeken wij welke processen u kunt automatiseren en welke processen gevoelig zijn voor veranderingen. Altijd met als doel de behaalde resultaten te waarborgen en uw SAM-proces te continueren op een manier die past bij de organisatie. Door SAM onderdeel te maken van de bedrijfscultuur kunt u inhoudelijk sturen op softwarerisico’s, proactief onderhandelen met leveranciers en op onnodige kosten besparen. Dit geeft uw bedrijf controle over de softwareportefeuille.

Tooling

SAM Tooling kan niet ontbreken in de consolidatiefase. Want kennis is macht. Tooling ondersteunt de uitvoering van het SAM-proces en brengt de software-omgeving in kaart. Een belangrijke rol is weggelegd voor software lifecycle management. Dit beperkt het aankopen van onnodige nieuwe software (recyclemanagement)en maakt duidelijk welke oude of onveilige software kan worden afgestoten.
Door zelf kennis in huis te hebben of halen (in- of extern) wordt de voorsprong van een softwareleverancier beperkt en kunt u proactief onderhandelen. De eigen organisatie kent namelijk geen geheimen meer voor de uitvoerende SAM-beheerders. Bij een audit of review beantwoorden uw medewerkers zelf de vragen in plaats van de softwareleverancier. De laatste fase voorziet dan ook in het naleven van periodieke eigen reviews. Op die manier kunt u nagaan of u nog op de juiste weg zit, of de brondata kloppen en of alle SAM-processen en stappen worden nageleefd. Periodieke controles en reviews zorgen ervoor dat er bij een audit of review vanuit een leverancier geen verrassingen naar boven komen die wel bekend hadden kunnen zijn. Het einddoel is uw SAM-proces transparant in te richten.