Fase 1: Inventarisatie - De feiten op tafel

De inventarisatiefase is er op gericht inzicht te krijgen in de huidige softwarepositie en strategie van uw organisatie. Waar staat uw organisatie op het gebied van Software Asset Management en waar wilt u naartoe? Wanneer dit duidelijk is kan er draagvlak worden gecreëerd binnen het bedrijf. SAM Nederland doet hiervoor onder meer onderzoek naar software deployment – installatie en gebruik – en de aanwezige rechten en plichten die aan softwarelicenties zijn verbonden. Dit gebeurt aan de hand van een License Gap Report. Deze rapportage geeft inzicht in waar welke software staat geïnstalleerd en wie deze daadwerkelijk gebruikt.

Naast het verkrijgen van inzicht op operationeel niveau, wordt er onderzoek gedaan naar het SAM maturity level. Door het uitvoeren van een SAM Maturity Scan, weet u op welk SAM-niveau de organisatie zich bevindt. De SAM Maturity Scan en de License Gap-rapportage geven u inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt op het huidige SAM-niveau.

Deelgebieden die tijdens de inventarisatiefase centraal staan zijn Beleid, Processen, Organisatie, Kennis en Tooling. Daarnaast wordt aan de hand van de visie en kernwaarden van uw organisatie het SAM-ambitieniveau bepaald. Want u kent uw organisatie het beste en bepaalt zelf welke SAM-strategie u nastreeft en welk SAM-niveau het beste bij uw bedrijf past.

De inventarisatiefase vormt de basis voor het professionaliseren van de software inzetbaarheid binnen uw bedrijf. SAM Nederland vertelt u het eerlijke verhaal.

Na de inventarisatie fase volgt de Optimalisatie fase