Hulp op maat!

ORAKEL OF DEBACLE?

 

HET ORAKEL (ORACLE). De oude Griekse mythologie vertelt ons dat dit een persoon of bemiddelaar met profetische gaven is. Een boodschapper van de goden. Het Orakel beweerde de wil van één of meerdere goden weer te geven. Een wil die altijd uit leek te komen… Ook al werd deze wil niet altijd juist begrepen en probeerden velen deze te omzeilen. Dit artikel is uiteraard geen uiteenzetting van de oude Griekse mythologie. Maar deze mythologie geeft wel degelijk inzicht in de denk- en zienswijze van softwareleverancier Oracle. Bewust of onbewust acteert Oracle op vele fronten zoals de oude Orakels. Ook de eindgebruikers lijken zich te gedragen zoals de volgelingen uit de Griekse mythe.

Tegengas geven
Vooral wanneer het gaat om audits geeft Oracle onder luid tromgeroffel aan waar men als eindgebruiker de mist in gaat. Misschien ziet u de uitkomsten anders of begreep u de installatiemethodiek verkeerd. Hoe dan ook, de uitkomst is zoals de ‘Oracle goden’ (juristen) het bedoeld hebben. Hier zit met name het probleem. Oracle is heel stellig overtuigd van haar regels rondom licenties. De wereld rondom Oracle verandert in een razend tempo, maar Oracle houdt angstvallig vast aan oude methodieken, modellen en licentiewijze. De gewone ‘volgeling’ ervaart het verhaal van Oracle als overtuigend: Het moét wel waar zijn! Hierdoor wordt Oracle voor hen al snel een financieel debacle… Maar met een goed SAM-proces en inhoudelijke kennis blijkt het wel degelijk mogelijk om tegengas te geven en het woord van Oracle in twijfel te trekken.

Oracle ‘waarheden’ weerleggen
‘Waarheden’ van Oracle die we in de praktijk vaak tegenkomen zijn als volgt:
1. Oracle mag virtueel alleen werken volgens de VM methodiek van Oracle. Overige methodieken mogen alleen toegepast worden bij een volledig gecenseerde virtuele omgeving.
2. De geïnstalleerde software is ook de software waarvoor men moet betalen.
3. Men betaalt voor ieder device in een virtuele/geclusterde omgeving waarop je mogelijk de software van Oracle gaat gebruiken.

Dit zijn slechts een aantal van de veel voorkomende ‘waarheden’ van Oracle. Uit ervaring weten we dat het correct begrijpen van de regels van Oracle twee kanten heeft. Het is belangrijk om te weten dat het Oracle Audit Team werkt met scripts waar ze zich sterk aan vasthouden. Daarnaast passen ze nauwelijks tot geen diepteanalyses toe en zijn ze niet altijd bekend met de opties en regels van Oracle.

Tip: vooraf auditen
Het vooraf auditen van uw eigen organisatie geeft u munitie tijdens auditgesprekken met Oracle. Wanneer u uw eigen organisatie op een juiste manier analyseert, kan er voor het auditgesprek al een duidelijk beeld geschetst worden van wat er gecommuniceerd kan worden naar Oracle. Natuurlijk kan hierdoor discussie ontstaan over het wel of niet gebruiken van bepaalde onderdelen van de software. Maar er blijkt ook op voorhand of er andere zaken uitgelegd moeten worden. Dankzij een juiste analyse kun u als organisatie een duidelijk statement geven en de bevindingen van Oracle weerleggen.

Het belang van Oracle
Oracle heeft baat bij twee dingen: omzet middels audit en omzet middels een lange termijn relatie. Deze twee aspecten gaan helaas vaak niet samen. Bij het afsluiten van een audit/review door Oracle is het dan ook wenselijk om een ‘letter of review’ te laten tekenen waarin alle bevindingen en oplossingen ondertekend worden. Dit juridische document vergemakkelijkt toekomstige discussies. Vaak valt deze brief wel onder NDA waardoor er niets over gecommuniceerd mag worden.

Benieuwd naar welke tips SAM Nederland u als Oracle gebruiker nog meer kan bieden? Neem gerust contact met ons op. We komen graag bij u filosoferen over de beschreven Griekse mythologie, maar liever delen we natuurlijk onze expertise met betrekking tot Oracle en ondersteunen we u grip op deze software te krijgen.