Hulp op maat!

Verbazing allom…

Sanne_Blankestijn

Al langere tijd verbaas ik mij over de vele communicaties rondom SAM-tooling. Na de zoveelste organisatie, uit de droom te hebben geholpen dat de zogenaamde “één-druk-op de-knop” waar de leverancier het over had, niet bestaat binnen SAM, is het dan toch tijd om de verbazing van me af te schrijven.

Steeds vaker worden wij van SAM NL, uitgenodigd door organisaties welke midden in een implementatie van een SAM tool zitten of welke net is afgerond, om een onafhankelijk advies te geven over waar ze daadwerkelijk staan en of deze nog aansluit op de gestelde SAM-doelen van de organisatie. Meer dan eens wordt tooling verkocht als zijnde dé manier om inzicht te verschaffen en om analyses uit te voeren op de huidige software assets. Maar een implementatie van SAM-tooling is slechts een onderdeel van het grotere geheel.

De verbazing groeit. Dient SAM tooling niet als middel gezien te worden i.p.v. de prominente rol die het nu in veel uitingen krijgt? Is het uitgangspunt niet dat elke klant anders is en dat de ene tool soms beter past dan de andere, naargelang de omgeving en wensen van de klant? Overigens zijn de meeste beschikbare tools vergelijkbaar, hebben ze allemaal een innovatieslag gemaakt en zijn er punten waarbij de één sterker is dan de ander, of past de één beter bij de wensen of doelstelling van de klant dan ander. Toch spelen marketingmethodieken een grote rol in de populariteit van SAM-tool leveranciers.

Een stille getuigen van een vooralsnog onvolwassen SAM-markt die ondanks naar verluid met goede bedoelingen, organisaties nog steeds niet volledig begeleidt of helpt naar een wenselijk SAM-niveau. Want draait het niet meer om processen en het aanhaken van verschillende afdelingen, stakeholders om informatie en inzichten te optimaliseren intern. Met als uitgangspunt software assets te optimaliseren en te kunnen regisseren? Of het nou gaat om grote of de kleine organisaties. Je kan je zelfs afvragen of een eindgebruiker überhaupt gebaat is bij een gesprek over SAM-tooling of dienen de gesprekken op een hoger niveau gevoerd te worden over met name de wensen en de out-put/deliverables welke SAM de organisatie brengt.

Echter de huidige markt is veelal zo opgebouwd dat organisaties voorafgaand aan SAM implementaties, gebaseerd op slechts een eerste (marketing gedreven) indruk, een keuze dienen te maken voor een SAM-tool om SAM-expertise te kunnen in winnen. Daar de zogenaamde onafhankelijke partijen zich vaak liëren aan specifieke SAM-toolleveranciers en er daarmee vanuit gaan dat een organisatie of zwart of wit zijn… de organisatie dient zich in dat geval altijd te voegen naar de tooling in plaatst van dat de tooling aansluit op de bedrijfsvoering van de betreffende partijen.

Software Asset Management is een waardevol goed voor elke organisatie, waarbij interne processen met elkaar verbonden worden en geoptimaliseerd, waarbij volledig de regie gevoerd kan worden op software assets en de daarmee gemoeide kosten. Alles draait om de regie en een optimale balans tussen kosten en gebruik. Met als doel het hoogst mogelijke rendement uit deze assets voor de organisatie halen. Uiteraard is SAM-tooling een mooi middel en onderdeel van een goed SAM-beleid en kunnen de rapporten fungeren als basis om de daadwerkelijke compliancy-rapportages, risico analyses, etc. te schrijven, maar het is en blijft een middel!